НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Хабилитационни трудове за придобиване на научното звание “ст.н.с. I ст.”

 
Име: Алеко Алексиев
Година: 1979
Дисертация: Развъдна програма за усъвършенстване на местния български бивол в млечно направление.
Име: Коста Ванков
Година: 1980
Дисертация: Установяване на фенотипните и генотипни параметри на селекционните признаци при биволите в България.
Име: Димитър Колунев
Година: 1982
Дисертация: Методи и проблеми в селекцията на захарното цвекло.
Име: Александър Захариев
Година: 1982
Дисертация: Обогатяване на генния фонд и стабилизиране на хетерозиса при захарното цвекло с помоща на съвременни генетико-селекционни методи.
Име: Иван Антонов
Година: 1982
Дисертация: Селекция на едносеменни сортове захарно цвекло.
Име: Иван Попов
Година: 1983
Дисертация: Използване на инцухта, хетерозиса, МС и полиплоидията в селекцията на генетически едносеменни сортове захарно цвекло.
Име: Лилия Германова
Година: 1985
Дисертация: Влияние на някои генетични и средови фактори върху настъпване на половата зрялост, развитието на половата система и плодовитостта при свинете.
Име: Стойчо Сланев
Година: 2007
Дисертация: Фенотипни и генетични параметри на свине Голяма бяла и Ландрас от английски произход и Селекционна програма.
 
Име: Петър Петров
Година: 2010
Дисертация: Проучване на възможноститеза ефективно хранене на угоявани прасета.