НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Проведени са конкурси за заемане на академичната длъжност "доцент" по научните специалности:

 
"Овцевъдство и козевъдство", ш.04.02.07;
"Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването", ш.04.02.01;
"Говедовъдство и биволовъдство", щ.04.02.06.
 
 
По предложение на Научните журита провели горепосочените конкурси, Научният Съвет на Земеделски институт - Шумен взе решение и избра на академичната длъжност "доцент" следните кандидати:

гл.ас. д-р Невяна Станчева,

гл.ас. д-р Живко Накев,

д-р Йорданка Илиева.