НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

Tania site Гл. ас. д-р Таня Иванова

 
Завършва Тракийски университет - гр. Стара Загора, специалност зооинженерство през 2000 год. Същата година постъпва на работа в Експериментална база към Земеделски институт - Шумен като “Зооинженер по селекция и развъждане”.
    
През 2004 година е зачислена в Земеделски институт като редовен докторант - специалност свиневъдство и през 2009 година защитава дисертационен труд на тема “Влияние на различни начини на отглеждане върху растежа и възпроизводителните способности на женски прасета от Дунавска бяла и Ландрас”.
От 2011 год. работи като асистент в Земеделски институт.
Има 4 научни публикации, 1 участие в международна конференция и е участвала в разработването на един научноизследователски проект.
Научни направления по които е работила: технология, поведение и репродукция на свинете.

    


 

 
 назад