НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА
 

 Гл. ас. д-р Ахмед Джеват Мехмед

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

23.04.1982г.

Главен асистент в Земеделски институт гр. Шумен

1997-2001г.- Средно Образование „Ветеринарна Медицина” в  ССТ „Ангел Кънчев” гр. Русе.

2002-2007г.- Висше Образование – бакалавър „Биология и Химия” в  ШУ „Еп. Константин Преславски” гр. Шумен.

2002-2007г.- Висше Образование – бакалавър „Растителна Защита” в  ШУ „Еп. Константин Преславски” гр. Шумен.

2008-2010г.- Висше Образование – магистър „Агрономство” в  ШУ „Еп. Константин Преславски” гр. Шумен.

2013-2016г.- Научна и образователна степен – „Доктор”, Растениевъдство - Селекция и семепроизводство на културните растения в Земеделски Институт – Шумен.


Докторска дисертация на тема: „Обогатяване на генофонда при стевия”

Съавтор съм на сорт стевия ,,Стела”.

Участия в научноизследователски проекти - 4.

Изяви в национални или международно признати форуми – 4


Публикации в реферирани научни списания- 9 бр.

Публикации в сборници – 2 бр.

Публикации в научно – популярни издания – 3 бр.


назад