НАЧАЛО

  

 

                                                           Доц. д-р Веселин Дочев                         

Завършва през 1992 г. в ВСИ „Васил Коларов”, Пловдив специалност полевъдство.

Постъпва в Институт по земеделие и семезнание – „Образцов чифлик” - Русе през 1999 г. като научен сътрудник по селекция и семепроизводство.

През 2012 г. защитава докторска дисертация, а през 2014 г. е хабилитиран за Доцент.

Работи в областта на селекцията за сухоустойчивост и качество на обикновена зимна пшеница. Интереси  в областта на биологичното производство. Има над 40 научни и научно-популярни публикации, съавтор е на 2 признати сорта:

  1.  Обикновена зимна пшеница Венка 1
  2.  Обикновена зимна пшеница Дунавия

Участва в изпълнението на няколко научноизследователски проекта, като е ръководител на проекти - "Селекция на пшеница (Tr. aestivum L.), царевица (Zea mays L.), люцерна (Medicago sativa L.) и сортоподдържане на някои полски култури”  и  „Селекция на пшеница (Tr. aestivum L.),  царевица (Zea mays L.), люцерна (Medicago sativa L.) и сортоподдържане на зърнено-житни и зърнено-бобови култури и люцерна”.

От юни 2018 г. работи в Земеделски институт-Шумен в направление селекция на зимна обикновена пшеница в условията на биологично и конвенционално земеделие.

Участвал е в конференции с международно участие.

Езици за комуникации: английски, френски, руски.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it