НАЧАЛО

Доставка и гаранционна поддръжка на челен товарач (нов) за нуждите на Земделски институт - ШуменВид на процедурата: Публично състезание

Обект на поръчката: Доставки 

Прогнозна стойност на поръчката: 130 000 лв. без ДДС