НАЧАЛО

“Доставка на биоконцентрати, отпадъци от мелничарството, от маслодобивната промишленост и фуражни смески” за нуждите на Земеделски институт – Шумен”


Обект на поръчката: Доставка на биоконцентрати, отпадъци от мелничарството, от маслодобивната промишленост и фуражни смески” за нуждите на Земеделски институт – Шумен.

Позиция 1: Биоконцентрати за нуждите на свиневъдството:

  • БК х 12 - 32 тона (20-25 кг. разфасовка);
  • БК х 14 - 30 тона (20-25 кг. разфасовка);
  • БК х 16 - 26 тона (20-25 кг. разфасовка);

Позиция 2: Пшеничени трици – 160 тона (насипно или по 30 кг. разфасовка);

Позиция 3: Слънчогледов шрот – 165 тона (насипно);

Позиция 4: Високо протеинов слънчогледов шрот – 26 тона (40 кг. разфасовка);

Позиция 5: Фуражни смески


Регистър на обществените поръчки: https://app.eop.bg/today/83408


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГРАФИК

ОБРАЗЦИ

ПАРАМЕТРИ

ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ОТ ЗОП

РЕШЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

ПРОТОКОЛ ОТ 27.10.2020г.

ПРОТОКОЛ ОТ 18.11.2020г.

РЕШЕНИЕ ОТ 02.12.2020г.

ДОГОВОР - ДОСТАВКА НА СЛЪНЧОГЛЕДОВ ШРОТ

ДОГОВОР - ДОСТАВКА НА ПШЕНИЧНИ ТРИЦИ