НАЧАЛО


Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на Земеделски институт - ШуменРегистър на обществените поръчки: https://app.eop.bg/today/192177