НАЧАЛО ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ЗАТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ

ЗАТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ:

Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на Земеделски институт - Шумен

09.09.2021

Още:


ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН 

27.07.2021г.

Още:


„ДОСТАВКА НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ” за нуждите на Земеделски институт - Шумен 

 02.03.2021г.

Още: 


ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА СГРАДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПРАСЕТА ЗА УГОЯВАНЕ

11.05.2021г.

Още:


Доставка на семена за посев за нуждите на Земеделски институт - Шумен, за срок от една година - 2020г.

Още:


Доставка на минерални торове за нуждите на Земеделски институт - Шумен

Още:


Доставка на гориво: "Бензин А 95Н, Дизелово гориво Евро 5 и Евро 6" за нуждите на ЗИ - Шумен

Още:


"Доставка на гориво: Бензин А 95 Н, Дизелово гориво Евро 5 и Био 6" нуждите на Земеделски институт - Шумен за 2019 година."

Още: 


"Доставка на семена за посев" за нуждите на Земеделски институт - Шумен, за срок от една година - 2019 г."

Процедура по чл. 20, ал. 3

Още:


"Доставка на минерални торове за нуждите на ЗИ - Шумен с две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на амониев нитрат" и обособена позиция № 2 Доставка на комплексен минерален тор."

Процедура по чл. 20, ал. 2

Още:


"Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на ЗИ - Шумен"

Процедура по чл. 20, ал. 2

Още:Доставка на материали за технологично оборудване на сграда за отглеждане на прасета за угояване.

Процедура по чл.18, ал.1

Още:


Доставка на челен товарач (употребяван) за нуждите на Земеделски Институт - Шумен

Процедура по чл. 20, ал. 2

Още:


Доставка на биоконцентрати, отпадъци от мелничарството, отпадъци от маслодобивната промишленост и фуражни смески” за нуждите на Земеделски институт – Шумен - Доствака на пшенични трици (30/07/2019)

Процедура по чл. 20, ал. 2

Още:
Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на ЗИ-Шумен - 24.03.2020

ОЩЕ:


Доставка на биоконцентрати, отпадъци от мелничарството, отпадъци от маслодобивната промишленост и фуражни смески” за нуждите на Земеделски институт – Шумен

Процедура по чл. 20, ал. 2

Oще:


Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерален пазар за нуждите на ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-ШУМЕН“

ОЩЕ:

Процедури по чл.20, ал.3
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-26, 12:00:00


"Доставка на биоконцентрати, пшенични трици и слънчогледов шрот” за нуждите на „Експериментална база Държавно предприятие” към Институт по земеделие – Шумен”, с. Царев бродкъм ИЗ-Шумен, с. Царев брод


Процедури по чл.20, ал.2
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-23 16:00:00

ОЩЕ:


Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либералния пазар, за нуждите на Земеделски институт-Шумен“

Процедури по чл.20, ал.3 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-28 

ОЩЕ:

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 188, ал. 2 от Закона за Обществените Поръчки

ЗАПОВЕД №46 от 06.07.2018г. по чл. 187, ал.1 от Закона за Обществените Поръчки 


Доставка на гориво: Бензин А95 Н, Дизелово гориво Евро 5 и БИО 6 за нуждите на Експериментална База Държавното Предприятие към ИЗ - Шумен, с. Царев брод за 2018г.


Процедури по чл.20, ал.1

ОЩЕ:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  № РД-82

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  № РД-84


ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛЕН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА - ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" КЪМ ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН, С. ЦАРЕВ БРОД ЗА СРОК ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА

Процедури по чл.20, ал.3
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-22 16:00:00

ОЩЕ:

ПРОТОКОЛ Вх. № 88 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл 193 от ЗОП


Доставка на минерални торове в две обособени позиции: амониев нитрат и комплексен минерален тор за нуждите на „ЕБ – ДП” към ИЗ-Шумен, с. Царев брод


Процедури по чл.20, ал.2
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-11 16:00:00

ОЩЕ:

Обявление за приключване на договор, изходящ №: РД-9 от 30.01.2019

Вид на документа: Обявление за приключване на договор

                                                                                                                 ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


Обявление за приключване на договор, изходящ №: РД-10 от 30.01.2019

Вид на документа: Обявление за приключване на договор

                                                                                                                 ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ"Доставка на семена за посев" за нуждите на ЕБ ДП към ИЗ-Шумен, с. Царев брод


Процедури по чл.20, ал.3
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-14 16:00:00

ОЩЕ:


Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на „ЕБ – ДП” към ИЗ-Шумен, с. Царев брод


Процедури по чл.20, ал.2
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-14 16:00:00

ОЩЕ:
ВЪЗЛОЖЕНИ ПРОЦЕДУРИ:


Доставка на биоконцентрати, пшенични трици и слънчогледов шрот” за нуждите на „Експериментална база Държавно предприятие” към Институт по земеделие – Шумен”, с. Царев брод, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация.
Процедури по чл.20, ал.2
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-07 16:00:00

ОЩЕ:

Доставка на продукти за растителна защита" за нуждите на "Експериментална база Държавно предприятие" към Институт по земеделие - Шумен", с. Царев брод


Процедури по чл.20, ал.2
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-27 16:30:00

ОЩЕ:


“Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на „ЕБ – ДП” към ИЗ-Шумен, с. Царев брод” - изх.№ РД-99/07.06.2018г.

ОЩЕ:


ДОГОВОР 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


“Доставка на минерални торове в две обособени позиции: амониев нитрат и комплексен минерален тор за нуждите на „ЕБ – ДП” към ИЗ-Шумен, с. Царев брод”

изх.№ РД-98/07.06.2018г.

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

ОЩЕ:


ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ


Протокол на комисията

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата към процедура с АОП номер: 01922-2018-0004


Доклад и решение 

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата към процедура с АОП номер: 01922-2018-0002


Решение за прекратяване на процедуратаРешение за прекратяване на процедурата към процедура с ID номер: 9074141


Доклад и решениеПротоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата към процедура с АОП номер: 01922-2018-0001


Обявление за приключване на договораДруга информация към процедура с АОП номер: 01922-2017-0002