НАЧАЛО ОБЯВИ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Научноизследователски институт по биволовъдство (1974 - 2000)

 


Научноизследователски институт по биволовъдство (1974 - 2000)

Базата за развитие и внедряване по биволовъдство (БРВБ), с директор ст.н.с.ІІ ст. Добри Полихронов се изгражда на територията на кв.Макак и с.Лозево, Шуменско, където се отглеждат 700 бивола и 1200 овце. Установяват се контакти с учени от много страни на света. Още през 70-те години е установено двустранно международно сътрудничество с Индия и оказана помощ на Виетнам, а по-късно е установено сътрудничество с Иран и Венецуела.

През ноември 1982 година производствените дейности на БРВБ и Производствено-животновъден комплекс (ПЖК) “Кабиюк” се обединяват и се създава Опитна станция по биволовъдство и коневъдство към Селскостопанска академия. По-късно тази дейност е разделена и през януари 1989 година се създава Опитна станция по биволовъдство, която през същата година прераства в Научно-изследователски институт по биволовъдство с Център по биотехнологии в Шумен. Изгражда се първият в страната център по ембриотрансплантация по биволовъдство, в който център, българо-американски екип от учени извършва първата успешна трансплантация.


 

Директори на Института по години:

1. ст.н.с.д-р Добри Стефанов Полихронов
2. ст.н.I ст.д-р Коста Дончев Ванков
3. агроном Митко Мутафчиев
4. ст.н.I ст.д-р Алеко Иванов Алексиев
5. ст.н.с.д-р Цонка Пеева Николова
6. ст.н.I ст.дсн Стефан Георгиев Бойковски


01.06.1974 - 05.01.1981
01.11.1982 - 01.02.1983
01.02.1983 - 01.01.1989
01.01.1989 - 26.04.1992
26.04.1992 - 01.07.1995
01.07.1995 - 05.12.2000

 

Учени, допринесли за развитието и разрастването на земеделската наука.Допринесъл за създаването и развитието на Института по биволовъдство - Шумен и изграждането на Центъра за ембриотрансплантация към него. Извършва внос на биволи от Индия и Пакистан. Ръководител на екипа, осъществил първата успешна ембриотрансплантация в биволовъдството. .
Директор на Базата за развитие и внедряване по биволовъдство - Шумен от 1974 до 1981 г.
Извършва първия внос на биволи от породата Мурра от Индия. Ръководител на колектива, създал породата биволи - Българска Мурра, призната през 2002 г.

Ст. н. с. I ст. д - р АЛЕКО АЛЕКСИЕВ

1932-2002г.

Ст.н.с. II ст. д-р ДОБРИ ПОЛИХРОНОВ

1922 - 1981 г.