Home структура

РЪКОВОДНА СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН


ОБЩО СЪБРАНИЕ - председател доц. д-р Живко Накев повече     


РЪКОВОДСТВО

Директор - проф. дн Апостол Апостолов
Зам. директор - проф. дн Радка Недева
Научен секретар - доц. д-р Невяна СтанчеваОТДЕЛ ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ / РЪКОВОДИТЕЛ - ДОЦ. Д-Р ЖИВКО НАКЕВ  повече

Проф. дн Апостол Апостолов  Проф. дн Радка Недева
Доц. д-р Илияна Събева Доц. д-р Невяна Станчева
       Доц. д-р Живко Накев Проф. дн Йордан Марчев
Доц. д-р Соня Иванова Доц. д-р Пенчо Пенчев
       Доц. д-р Йорданка Илиева Доц. д-р Данаил Кънев
       Доц. д-р Татяна Иванова Доц. д-р Геновева Стайкова
   Гл. ас. д-р Таня Иванова Гл. ас. д-р Гергана Йорданова

Докторант Катя Енева


ОТДЕЛ РАСТЕНИЕВЪДСТВО / РЪКОВОДИТЕЛ - ДОЦ. Д-Р СТАНИМИР ЕНЧЕВ повече

Проф. д-р Георги Кикиндонов Доц.д-р Калин Стойчев Сланев 
Проф. д-р Цветан Кикиндонов Доц. д-р. Станимир Енчев
Гл. ас. д-р Ахмед Мехмед Доц. д-р Веселин Дочев
Доц. д-р Майя Мутафчиева Докторант Елена Димчева


       


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА / РЪКОВОДИТЕЛ - ПРОФ. ДН ЙОРДАН МАРЧЕВ 

повечеЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

Отдел "Животновъдни науки":
  • научна лаборатория по качество на млякото;
  • научна лаборатория по качество на фуражите;
  • научна лаборатория по качество на месото;
  • научна лаборатория за генетични анализи;
  • научна лаборатория за макроскопски и микроскопски анализ на семенна течност.


Отдел "Растениевъдство":

  • научна лаборатория за цитологични изследвания и физиологични анализи;
  • научна лаборатория по тъканни култури;
  • научна лаборатория по химични анализи на почви;
  • научна лаборатория по семезнание;
  • научна лаборатория по технологични качества на суровината.ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ТРАНСФЕР