НАЧАЛО СТРУКТУРА

Проф. дн Апостол Апостолов

 

Образование и специалност:

Висше, зооинженер

Научни степени и академични длъжности:

Доктор, PhD и Доктор на науките, DSc

Професор

Научна специалност и научно направление:

  1. „Развъждане на селскостопанските животни биология и биотехника на размножаването.“
  2. „Свиневъдство“

Научно направление: „Животновъдство“

Владеене на чужди езици

(в шестобална система):

Английски - 5

Руски - 4

Възможности за работа със съвременни информационни технологии:

Word, Excel, Power Point, PEST, LSMLMW&MIXMDL.

Дългосрочни специализации и научен опит в чужбина (от дата до дата, институция, страна):

03.01.1994 – 03.06.1994 PIC Великобритания

01.08.1996 – 02.09.1996 Чехия

Членство  и позиция в научни организации и сдружения:

Член на УС на АСБ

Член на сдружението на зооинженерите

Член на Експертен съвет по свиневъдство към МЗХ

Общ брой научни публикации за периода 2006-2016г.:

Научни публикаци - 45бр.

Книги, развъдни програми, стратегии – 6бр.

Брой ръководства и участия в планови научни проекти и задачи за периода 2006-2016г.:

Брой научни проекти – 13бр., от които:

Ръководител на 5 научни проекта.

Участие в 8 проекта

Брой ръководства и участия  в извънпланови научни проекти и задачи за периода 2006-2016г.:

Участие в извън планови проекти – 7 бр.


Авторски свидетелства и патенти:

Разработени и утвърдена от МЗХ

1.Развъдни програми – 4бр.

2. Стратегии - 2 бр.

Брой ръководства на успешно защитили докторанти:

Ръководител на 3 докторанти от които

  1. Един защитил
  2. Един в процес на защита.
  3. Един отписан с право на защита

Педагогическа дейност (общ хорариум в академични часа) за периода  2006-2016г:

Обучение по мярка 111 «Информационни дейности» и курсове “Земеделец” -150 часа и “Агроекология” -30 часа

2011г. - 24 часа, 2012г. – 24часа, 2013г. – 8 часа, 2014-16 часа, 2015 44 часа, 2016 – 8 часа

Гост лектор в Аграрния факултет на ТУ-Ст. Загора – 8 часа

Членство в Научни съвети за периода 2006-2016г:

Член на НС на ЗИ Ш-н 2004-2010

Председател на НС на ЗИ Ш-н 2011 и продължава

Ръководство и участие в редколегии за периода 2006-2016г.:

Член в редколегията на списание “Селскостопанска наука”

Член в редколегията на списание  Животновъдни науки“

Общ трудов и общ научен стаж (Институция, позиция, срок – от месец. година. до месец. година.):

Общ трудов стаж – 32г. Общ научен стаж – 30г.

Свинекомплекс “Карапелит”, рл. сектор 1984-1986

НИПКИС Ш-н, научен сътрудник 1987-1999г.

Земеделски институт  – рл. на БНОМ 2000-2008г

Земеделски институт – рл. на отдел Генетика и селекция на селскостопанските животни 2009-2010г.

Земеделски институт – директор 2011-2014г.назад