НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

Проф. дн Йордан Марчев

 
Завършил ВИЗВМ, Ст.Загора, специалност "зоотехника", квалификация "зооинженер", през 1982г.
Постъпил като научен сътрудник през 1987 г. в Института по свиневъдство гр. Шумен.
Защитил дисертация "доктор" на тема "Изследване върху половото поведение и репродуктивните качества на нерези от различни породи и възможности за тяхната оценка" през 2002 г.
Хабилитация за ст.н.с. през 2005 г.
Работил е по следните научни направления:
  • технология на отглеждане на свинете, разработване на "технологични системи и организация на производствения процес за различни по капацитет свиневъдни ферми;
  • репродукция на свинете - организация на възпроизводството и влияние на различни фактори върху половото поведение и репродуктивните способности на нерезите и свинете.
Публикации - 48, от които 42 научни публикации и 5 научнопопулярни и доклади на конференции.
Участвал в 9 научноизследователски проекта по въпросите на технологията на отглеждане и репродукцията на свинете.
Разработил система за ранна оценка на нерезите на базата на половото поведение и резултатите от преценката на първите 5 еякулата.
Участвал в симпозиуми, работни срещи и кръгли маси по проблемите на репродукцията на свинете.назад