НАЧАЛО ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Проф. д-р Цветан Кикиндонов

 
Завършва през 1989 г. в СУ "Кл. Охридски", биохимия, специалност генетика.
Постъпва в Институпа по захарно цвекло - Царев брод през 1989 г. като специалист. От 1997 г. е назначен за научен сътрудник по селекция и семепроизводство.
През 2004 г.защитава докторска дисертация, а през 2005 г. е хабилитиран за ст. н. с. II ст.
Работи в областта на селекцията на захарно и кръмно цвекло и сорго; приложение на биотехнологиите в селекцията, цитологични и биохимични методи на анализ. Има над 40 научни и научно-популярни публикации, съавтор е на 3 признати сорта, 6 кандидат сорта захарно и кръмно цвекло и 2 кандидат сорта суданка.
Участва в изпълнението на 2 научноизследователски проекта като е ръководител на проект - "Селекция на нови високопродуктивно сортове цвекло и сорго с подобрени качества на суровината" .
Специализира през 1999 г. и 2000 г. в Белгия по въпросите за използване на хаплоидията и биохимичен анализ при селекцията на кръмно цвекло.
Участвал е в 6 национални конференции с международно участие.
През 2006 г. участва в International Conference "Haploids in Higher Plants III, 12-15.02.2006, Виена, Австрия.назад