НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

 

Доц. д-р Калин Сланев

 
Завършва висше образование през 2000 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" с магистърска степен по специалността "Агрохимия с фермерство и агробизнес" . Придобива професионална квалификация агрохимик, мениджър по фермерство с агробизнес. През 2003 г. придобива допълнителна квалификация по "Растителна защита и торене" в Аграрния университет гр. Пловдив. Редовен докторант към Земеделски институт-Шумен през периода 2003-2006 г. Защитава докторска дисертация през 2006 г. на тема "Проучване на изходни форми и хибриди сорго". Постъпва като научен сътрудник в Земеделски институт през 2007 г.
Научното направление по което работи е селекция и семепроизводство на сорго за зърно; суданка и соргосуданкови хибриди за зелена маса; разработване на проблеми от технологията за производство на зърно и зелена маса от сорго.
Има отпечатани над 33 статии в научни списания, 6 научно-популярни статии и е съавтор на 3 брошури. 
Специализира във Франция по въпросите на селекцията на соргото и царевицата.

Съавтор на :

1. Сорт суданка – ЕНДЖЕ 1 – Сертификат  № 10918/30.12.2010г.

2. Сорт сорго за зърно МАКСИБЕЛ – Сертифика  №11048/31.10.2014г.

3. Сорт сорго за зърно МАКСИРЕД – Сертифика  № 11049/31.10.2014г.

 

Награда от Трето национално изложение за изобретения, технологии и иновации - 2011. „ Златен плакет“ за нов Сорт суданка „Ендже 1“

 

Езици за комуникации: Английски, руски.
назад