Home НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Scientific works

Публикации на научни сътрудници в периода 2002г. - 2008г.

 Публикации на научни сътрудници за 2009г.

 Публикации на научни сътрудници за 2010г.

 
      Растениевъдство/ Plant breeding

      Животновъдство/ Livestock breeding

Публикации на научни сътрудници за 2011г.

 

      Животновъдство/ Livestock breeding

Публикации на научни сътрудници за 2012г.

      Растениевъдство/ Plant breeding

      Животновъдство/ Livestock breeding

Публикации на научни сътрудници за 2013г.

      Растениевъдство/ Plant breeding

Публикации на научни сътрудници за 2014г.

      Растениевъдство/ Plant breedingПубликации на научни сътрудници за 2015г.Публикации на научни сътрудници за 2017г.

     Растениевъдство/ Plant breeding

     Животновъдство/ Livestock breeding


Защитени дисертации в периода 1957г. - 2009г.


 Книги и брошури