НАЧАЛО ЗА НАС ГАЛЕРИЯ

 

XIIта НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

 “ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

XIth CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

“Innovations in Agricultural Science for Efficient Farming”

28.09.2023

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО

 


 

XIта НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

XIth CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

“Innovations in Agricultural Science for Efficient Farming”

02.06.2022 - 03.06.2022

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

            1.1.jpg 2.2.jpg 3.3.jpg 4.jpg 9.png 5.jpg 6.jpg 10.png 7.jpg 8.jpg  

 

 


 

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

 CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

“Innovations in Agricultural Science for Efficient Farming”

26.09.2019 г.


 
XX">На 26.09.2019 година в Земеделски институт – Шумен се проведе традиционната X-та научна конференция с международно участие на тема: ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Земеделски институт – Шумен посрещна утвърдени учени от Великобритания, Полша и Молдова. Участие в конференцията взеха  д-р Васил Пиргозлиев от Harper Adams University – Великобритания и проф. Атанас Атанасов от Полската Академия на Науките. Присъствието на проф. дн Петр Люцканов, доц. д-р Олег Машнер и доц. д-р Анатолие Данилов положи основите на сътрудничеството с Научно - практическия институт по биотехнологии в зоотехниката и ветеринарната медицина в Молдова. Обсъдени бяха идеи и насоки за съвместни проекти. Официални гости на конференцията бяха Заместник-председателят на ССА проф. Мая Игнатова, директори на институти и опитни станции от системата на ССА. Броят на всички участници в конференцията беше над 90 научни работника, включително от Аграрен Университет - Пловдив, Институт по животновъдни науки - Костинброд, Институт по фуражни култури - Плевен, Институт по планинско земеделие и животновъдство - Троян, Институт по земеделие - Карнобат, Научни центрове по земеделие Средец, Хан Крум Търговище, Земеделски институт – Стара Загора, Тракийски университет – Стара Загора, Пловдивски университет „П. Хилендарски”, Шуменски университет „Еп. К. Преславски” Институт по криобиология и хранителни технологии – София, Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив,  Университет по хранителни технологии – Пловдив, Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив, Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Опитна станция по соята - Павликени и др. Бяха представени 28 научни разработки в областта на животновъдството и 31 проучвания в областта на растениевъдството. След официалното откриване в конферентната зала на Земеделски институт - Шумен беше изнесен пленарен доклад на тема „Организация в свиневъдството съобразена с welfare и индивидуалния статус на индивидите ” от проф. дн Апостол Апостолов, Директор на Земеделски институт – Шумен към ССА. Работни езици на конференцията бяха английски, руски и български. Учените обмениха информация за най-новите тенденции и достижения в аграрната наука и обсъдиха възможностите за практическо приложение на съвременните методи и технологии в земеделието, както и насоките за бъдещо сътрудничество по проекти. Бяха проведени дискусии и обмяна на мнения по дискутираните теми. Форумът предостави възможност за участие на млади изследователи и допринесе за тяхното кариерното израстване.

1.jpg 19.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 20.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 2.jpg  

 


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

 CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

“Innovations in Agricultural Science for Efficient Farming”

27.09 - 28.09.2018г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

5.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 1.jpg

______________________________________________________________________________________

ОТКРИТ ДЕН НА СОРГОТО

28.09.2018г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

sorgo1.jpg sorgo3.jpg sorgo4.jpg sorgo2.jpg sorgo5.jpg

 

 


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

“ИНОВАЦИИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

28.09.2017 г.

IMG_8848 IMG_8779 IMG_8784 IMG_8799 IMG_8802 IMG_8804 IMG_8815 IMG_8823 IMG_8828 IMG_8857 IMG_8866 IMG_8884 IMG_8898 IMG_8861 IMG_8841

 


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“НОВОСТИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

26.09.2013 г.

P1140606 P1140607 P1140636 P1140650 P1140643 P1140652 P1140647 P1140673 P1140685 P1140710 P1140667 P1140668 DSCN4136 DSCN4154 DSCN4161

 


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“НОВОСТИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

27.09.2012 г.

P1140418 P1140446 P1140451 P1140456 P1140448 DSCN3599 DSCN3637 P1140543 DSCN3595 DSCN3661

 


 

С партньорското участие на ИАСРЖ в двора на института се проведе изложба на различни категории биволи.

27.09.2012г.

 

 

DSCN3585 P1140483 P1140491 P1140499 P1140503 P1140507 P1140508 P1140509 P1140528 P1140511 P1140515 P1140520 P1140522 P1140524 DSCN3584

 


 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“НОВОСТИ В АГРАРНАТА НАУКА ЗА ЕФЕКТИВНО

ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО”

14.09. - 15.09.2011 г.

 

g11.jpg g12.jpg g13.jpg g14.jpg g15.jpg g16.jpg g17.jpg g18.jpg g19.jpg DSCN2893

 

 


 

 
Учебен Център - Земеделски институт – гр. Шумен разполага със собствена сграда за теоретично и практическо обучение на действащи и бъдещи фермери. Постройката е на 3 етажа, от които като учебен център са обособени горните два, а приземния е стол с кухня. Сградата е монолитна, тухлен строеж и напълно реконструирана и обзаведена. Разполага със 8 стаи за нощувка с общо 18 легла. В сградата са разположени и зала за лекции, зала за практически упражнения, компютърна зала, битова стая, склад, кабинет за ръководителя и санитарни възли на всеки етаж, напълно обзаведени и оборудвани със съвременна аудиовизуална техника, нагледни пособия пригодени за водене на учебни и практически занятия.
 
 
g21.jpg obqd g22.jpg g23.jpg g24.jpg g25.jpg g26.jpg g27.jpg g28.jpg uc1