НАЧАЛО ОБЯВИ

  

 

1. АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ

2. ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

3. ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

4. КУРСОВЕ

 

 

 

 

 

 

 

А  Р  Х  И  В

 

 


02.08.2017 г 

Селскостопанска академия - София

Земеделски институт - Шумен

търси да назначи преводач от английски език.

За справки: 9700 Шумен

бул."Симеон Велики" 3  

тел. 054/992 973  


 

В заседателната зала на Земеделски институт - Шумен на 30.03.2017г от 11 ч ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Проучване на някои генетични, средови и организационни фактори върху репродуктивните качества на свинете" на Марияна Юриева Петрова от Земеделски институт - Шумен.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

В заседателната зала на Земеделски институт- Шумен на 03.06.2016г. от 11 ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Обогатяване на генофонда при стевия (Stevia rebaudiana Bertoni)" на Ахмед Джеват Мехмед от ЗИ - Шумен.


11.05.2016г.

В заседателната зала на Земеделски институт, Шумен на 11.05.2016г. от 11.00ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на дисертационен труд на тема "Характеристика на репродуктивните качества на нерези и майки при различни нива на селекция" на Мария Стефанова Божкова от ЗИ- Шумен 


07.08.2015г.

В заседателната зала на Земеделски институт – Шумен на 04.09.2015г. от 10.30ч. ще се проведе публична защита за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” на дисертационен труд на тема „Отбор в синтетични пшеници и хибриди за подобряване на някои селекционни признаци” на ас. Надя Георгиева Даскалова от ТУ- Варна.


Земеделски институт - Шумен

   извършва продажба на сертифицирани семена от следните култури:

* кръмно цвекло - 10 лв с ДДС за 1 кг
* полузахарно цвекло - 15 лв с ДДС за 1 кг
* захарно цвекло - 36 лв с ДДС за 1 кг
* суданка - 5 лв с ДДС за 1 кг
* суха маса от СТЕВИЯ в разфасовки от 50 гр с цена 5 лв.
 

 

20.12.2012 г
Конкурс за ДОЦЕНТ В Земеделски институт - Шумен от 10 ч
 
Конкурс за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ В Земеделски институт - Шумен от 10 ч
 
 
 
Допуснатите кандидати в обявения за учебната 2012/2013 г конкурс за прием и обучение на докторанти в Земеделски институт - Шумен:
1. Мария Стефанова Божкова и Галин Пламенов Петров по докторска програма "Развъждане на ССЖ, биология и биотехника на размножаването".
2. Ахмед Джeват Мехмед по докторска програма "Селекция и семепроизводство на културните растения".
Успешно са положили изпита си по специалността на 04.12.2012г и по чужд език на 11.12.2012г.
 
 

04.12.2012 г   

Конкурс за докторанти

    Във връзка със заповед РД №141/30.05.2012г на Председателя на ССА в Земеделски институт - Шумен ще се проведеконкурс ...


22 и 23 ноември 2012 г

на посещение в Земеделски институт - Шумен ще бъде експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация.


 

 

 
 
Земеделски институт - Шумен

   извършва продажба на сертифицирани семена от следните култури:

* кръмно цвекло - 10 лв с ДДС за 1 кг
* полузахарно цвекло - 15 лв с ДДС за 1 кг
* захарно цвекло - 36 лв с ДДС за 1 кг
* суданка - 5 лв с ДДС за 1 кг
* суха маса от СТЕВИЯ в разфасовки от 50 гр с цена 5 лв.
 
 
 
13.02.2013 г

Обяви-научна степeн и академична длъжност

 1. Д-Р РУМЕН КАЛЕВ


 

 
Допуснатите кандидати в обявения за учебната 2012/2013 г конкурс за прием и обучение на докторанти в Земеделски институт - Шумен:
1. Мария Стефанова Божкова и Галин Пламенов Петров по докторска програма "Развъждане на ССЖ, биология и биотехника на размножаването".
2. Ахмед Джeват Мехмед по докторска програма "Селекция и семепроизводство на културните растения".
Успешно са положили изпита си по специалността на 04.12.2012г и по чужд език на 11.12.2012г.

  

 


 

 

Защитата ще се състои чрез платформата zoom. За да влезете в zoom платформата копирайте само линка. При прекъсване копирайте същия линк,  възможно е да ви поиска meeting ID и Passcode. Ще може да влезете след 11.00 ч.

https://us05web.zoom.us/j/83488264115?pwd=YUM0ZGRTbmk5MmpOeUFuTVVYRDM1UT09

Meeting ID: 834 8826 4115

Passcode: 0000